ThaiPublica > เกาะกระแส > รู้เท่าทัน “ดราม่า”พลังงาน ตอน 1 : ไฟไม่พอจริงหรือ

รู้เท่าทัน “ดราม่า”พลังงาน ตอน 1 : ไฟไม่พอจริงหรือ

5 มีนาคม 2013


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงพลังงาน ภายใต้การนำของ “พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล” ประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องพลังงานในช่วงเดือนเมษายนนี้

หลังจากเกิดปัญหาท่อก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ถูกสมอเรือจนขาดเมื่อปลายปี 2555 ทำให้ก๊าซขาดไปถึง 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบกับพม่าจะมีการปิดซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะที่แหล่งก๊าซยาดานาและเยตากุน ในวันที่ 4-12 เมษายน 2556 ทำให้การนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่าขาดหายจากระบบไปถึง 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โดยระบุว่าเมื่อคิดสองแหล่งเท่ากับว่า ในช่วง 9 วัน เชื้อเพลิงที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าลดลง 1,370 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของปริมาณการใช้ทั้งประเทศ ข่าวนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกพอสมควร

อย่างไรก็ตามนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน “ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน” ได้นำเสนอข้อมูลอีกด้านในหัวเรื่อง รู้เท่าทัน”ดราม่า”พลังงาน ประเทศไทยประสบวิกฤตไฟฟ้าไม่พอใช้จริงหรือ! อ่านรายละเอียด

[gview file=’https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2013/03/รู้เท่าทัน-ดราม่าพลังงาน-ตอน-1-ไฟไม่พอจริงหรือ.pdf’]