“ไทยพับลิก้า” คว้ารางวัลชมเชยข่าวทุจริตเชิงสอบสวน องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 2555

น.ส.บุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า รับรางวัลชมเชยในการประกวดข่าวทุจริตเชิงสอบสวน องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 2555 จากนายอานันท์ ปันยารชุน

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า คว้ารางวัล “ชมเชย” ข่าวทุจริตเชิงสอบสวน องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 2555 จากข่าวสืบสวนสอบสวนซีรีส์ “ขบวนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การค้าของ สกสค.”

วันที่ 13 ธันวาคม 2555 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน “โปร่งใสยามบ่าย: คนไทยไม่โกง” เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ภายในงานมีกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โตไปไม่โกง”, การเปิดเผยรายงาน “ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 2012”, การประกาศผลรางวัลการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555, การกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ใส่ใจภาษีของเรา ทางเลือกในการหยุดคอร์รัปชัน” โดย ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ และข้อคิดจากประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย นายอานันท์ ปันยารชุน

ในการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555 โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้การประกาศผลรางวัลข่าวที่เข้าประกวด ซึ่งเป็นข่าวเผยแพร่ในสื่อไทยที่ใช้กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน “Investigative Reporting” ที่มีลักษณะเป็นการป้องกัน หรือเปิดโปงการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้ ตระหนักถึงภัยจากการคอร์รัปชัน และส่งเสริมความโปร่งใส

โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ประกอบด้วย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการคือ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์, ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร, ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย, นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง และ น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนที่ส่งเข้าประกวดประจำปี 2555 มีจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

1. ข่าว มหากาพย์ “อาชีวะ” ทุจริตครุภัณฑ์ 5.3 พันล้าน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2. ข่าว เชือด ขรก. ทุจริต รัฐสูญ 60,000 ล้าน แก้กฎหมายเปิดช่อง “รถหรูเลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

3. ข่าว แฉเส้นทาง “ซื้อ-ขาย” ป.บัณฑิตเถื่อน สู่บทอวสาน ม.อีสาน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

4. ข่าว เปิดโปงขบวนการ “งาบ” ครุภัณฑ์อาชีวะศึกษา SP2 กระชากหน้ากาก “เหลือบ” สูบเลือดเด็กช่าง โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

5. ข่าว ตีแผ่ขบวนการทุจริตยาแก้หวัดสูตรผสม “ซูโดอีเฟดรีน” ยกเครื่องระบบจ่ายยา สธ. คุมเข้ายาปนสารเสพติดประเภท 2 โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

6. ข่าว ปลุกพลังตรวจสอบผลาญ 4 แสนล้าน จำนำข้าว โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

7. ข่าว ขบวนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การค้าของ สกสค. โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

โดยผลรางวัลการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ปรากฏว่า ข่าวขบวนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การค้าของ สกสค. โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้รับรางวัล “ชมเชย” โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้มอบรางวัล และไม่มีข่าวชิ้นใดได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ

จากคำประกาศเกียรติคุณ ข่าวทุจริตสืบสวนดีเด่น รางวัลองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ประจำปี 2555 ระบุว่า

“สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าใช้วิธีการเชิงสืบสวน นำเสนอข่าวการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ‘ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์’

โดยพบว่าตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว นอกจากเป็นน้องสาวของอดีตผู้อำนวยการ สกสค. ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองแล้ว ยังไม่มีการทำสัญญาเป็นคู่ค้าย้อนหลังเพื่อเอื้อประโยชน์จากค่านายหน้า โดยไม่ต้องรับภาระจัดส่งสินค้าให้หน่วยงานที่สั่งซื้ออีกด้วย

สำนักข่าวไทยพับลิก้ายังพบต่อไปว่า อดีตผู้อำนวยการ สกสค. คนดังกล่าว ได้นำที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ครูจำนวน 47 ไร่ ไปขายให้เอกชนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในที่สุด ผู้บริหารคนดังกล่าว ก็ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

แม้ข่าวนี้จะยังไม่นำไปสู่ข้อยุติที่สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่ด้วยรูปแบบของข่าวทุจริต ด้วยวิธีการเชิงสืบสวน และด้วยช่องทางออนไลน์ที่เป็นสื่อที่มีศักยภาพในปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว “ขบวนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การค้าของ สกสค.” เป็นข่าวทุจริตเชิงสืบสวนชมเชย รางวัลองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ประจำปี 2555”