ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ออกจากคอมฟอร์ทโซน ชี้ไม่เกิน 10 ปี ไทยจะชนภูเขาน้ำแข็ง

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI (Thailand Development Research Institute) เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ในรูปของมูลนิธิ เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ทีดีอาร์ไอทำงานเชิงวิจัยนโยบายหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ให้เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

ในโอกาสที่ทีดีอาร์ไอ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานสถาบันจาก ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ที่ครบวาระมาเป็น ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

รายการไทยพับลิก้าเรดิโอวันนี้ คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร ไทยพับลิก้า จะมาพูดคุยกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ถึงปัญหาที่สำคัญในสังคมไทย และบทบาทของนักวิชาการ TDRI ว่าจะมีจุดยืนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างไร

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทสัมภาษณ์ “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ออกจากคอมฟอร์ทโซน ใช้วิชาการเป็น “กาว” เชื่อมการขับเคลื่อนประเทศ ชี้ไม่เกิน 10 ปี ไทยจะชนภูเขาน้ำแข็ง