ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิด “รายงาน กนง.” กรรมการเสียงแตก 5:2 คงหรือลดดอกเบี้ยนโยบาย

เปิด “รายงาน กนง.” กรรมการเสียงแตก 5:2 คงหรือลดดอกเบี้ยนโยบาย

8 สิงหาคม 2012


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (ฉบับย่อ) หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยการประชุมครั้งที่ผ่านมา กนง. ประเมินว่า

“เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงสูงและอ่อนแอกว่าที่เคยประเมินไว้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคการส่งออกของเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทยมากขึ้น ขณะที่อุปสงค์ในประเทศขยายตัวใกล้เคียงกับศักยภาพ และแรงกดดันเงินเฟ้อมีน้อยลง ภายใต้ภาวะที่ความเสี่ยงด้านการขยายตัวมีมากกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างชัดเจน”

แม้คณะกรรมการฯ จะมีความเห็นพ้องกันว่า เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านการเติบโตเพิ่มมากขึ้น และมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อลดลง แต่การพิจารณาทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ กนง. ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ เสียงแตกเรื่องการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย

โดยกรรมการ 5 คน ยกมือให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3% ต่อปี ขณะที่กรรมการอีก 2 คนมีความเห็นให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%

ในรายงาน กนง. ระบุว่า กรรมการฯ 2 คนที่เห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี เพราะประเมินว่า ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คาด และทำให้ภาคการส่งออกชะลอตัว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่แรงกระตุ้นด้านการคลังอาจล่าช้า และไม่สามารถส่งผลสนับสนุนเศรษฐกิจได้เต็มที่

ดังนั้น นโยบายการเงินจึงควรผ่อนคลายเพิ่มเติมแต่เนิ่นๆ เพื่อประคับประคองความเชื่อมั่น และสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนให้สามารถขยายตัวได้ต่อไป

ขณะที่รายงาน กนง. ระบุว่า กรรมการฯ 5 คน ที่เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยประเมินว่า นโยบายมหภาคของประเทศยังเหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งสามารถรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากเศรษฐกิจในภาพรวมที่ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบเป้าหมาย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่อยู่ในระดับต่ำ และการขยายตัวของสินเชื่อในระดับสูงสะท้อนภาวะการเงินของประเทศที่ยังผ่อนปรน

นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการแก้ไข จึงควรสงวนทางเลือกในการกระตุ้นผ่านนโยบายการเงินไว้ก่อน เพื่อรอดูความชัดเจนของผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

ทั้งนี้ กนง. ยังคงส่งสัญญาณว่า จะติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ในประเทศอย่างใกล้ชิด และพร้อมดำเนินนโยบายที่เหมาะสมตามความจำเป็น

รายละเอียด รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (ฉบับย่อ)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง กนง. เสียงแตก คงดอกเบี้ย 3% เก็บกระสุนไว้ใช้เมื่อสถานการณ์เลวลงกว่าที่คาด