ดร.วิรไท สันติประภพ(ซ้าย)นายบรรยง พงษ์พานิช (ขวา)

16 กรกฎาคม 2012


ดร.วิรไท สันติประภพ(ซ้าย)นายบรรยง พงษ์พานิช (ขวา)

ป้ายคำ :