นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th

20 มิถุนายน 2012


นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th

ป้ายคำ :