บทเรียนชีวิตจากตำราเศรษฐศาสตร์ (ตอนที่ 3): ทำไมควรเดินทางสายกลาง

เวลาผ่านไปนับสิบปี ในขณะที่ภาพลักษณ์ของสาขาเศรษฐศาสตร์ในสายตาคนหมู่มากยังคงเป็น “ศาสตร์แห่งการ maximize profit” กลับเป็นเศรษฐศาสตร์เองที่ทำให้ผมเข้าใจหลักทางสายกลางจากมุมมองใหม่โดยไม่รู้ตัว

เศรษฐศาสตร์ในยุค Big Data

“เศรษฐศาสตร์ในยุค Big Data” ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุด คือ ช่องทางที่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ๆ นั้นได้เริ่มปรับตัวเข้ากับกระแส Big Data นี้อย่างช้าๆ ไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้เริ่มเบิกทางให้เราเห็นแล้วว่า อีกในไม่กี่ปีข้างหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์จะต่อยอด Big Data อย่างไร และให้อะไรได้บ้างกับวงการธุรกิจและสังคมโดยรวม

“ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา” คณบดีคนใหม่กับการกลับมาของนักวิจัย-นักวิชาการ “เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์”

ผมไม่อยากให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์หน้าจอทีวี แต่ต้องพูดบนความจริง ความถูกต้อง ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของคนคณะนี้ อะไรที่เราไม่แน่ใจไม่รู้จริงเราไม่ค่อยไม่กล้าพูด ทำให้คนรู้สึกว่าที่ผ่านมาคณะเศรษฐศาสตร์ถดถอยไปในเรื่องนี้