เปิดตัว เว็บไซต์ Prachamati.org เวทีอิสระรับฟังความเห็น ปชช. ต่อเนื้อหาร่าง รธน. – วางเป้ามีผู้ใช้เกิน 1 แสนคน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ร้านบราวน์ ชูการ์ เดอะ แจ๊ส บูทีค เขตพระนคร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท และโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน จัดกิจกรรม เปิดตัวเว็บไซต์ “ประชามติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถส่งเสียงแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเว็บไซต์นี้จะให้ผู้ใช้สามารถลงประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ต่อร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็น และต่อประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคม

“โคทม อารียา” วิพากษ์ รธน. ฉบับแกงโฮะ อย่าให้พลเมืองรู้ดีแค่ 36+200 คน กำหนดอนาคตคนรุ่นต่อไป

หนึ่งในพันธมิตรร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Prachamati.org ให้เป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สสมส.) ที่มี “โคทม อารียา” อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี เป็นหนึ่งในคณาอาจารย์ ด้วยเหตุผลกลใด ที่ สสมส. และโคทม อารียา ถึงมาร่วมกับก่อตั้งเว็บไซต์นี้

“จอน อึ๊งภากรณ์” เปิดเวทีอภิปราย รธน.-จุดประเด็นประชามติ ให้ “พลเมืองเป็นใหญ่” ผ่านเว็บไซต์ Prachamati.org

เหลือเพียง 90 วันเศษก็จะถึงกำหนดชี้ชะตาว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)แม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่บังคับใช้กับคน 65 ล้านคน ทว่าดูเหมือนประชาชนจะมีส่วนร่วมในจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ “น้อยมาก”คนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นได้เพียงผู้ฟังหรือผู้ชมเท่านั้นหรือ