กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% ครั้งที่ 12 – รับเศรษฐกิจมีแนวโน้มโตต่ำลง รอประเมินใหม่

กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% ครั้งที่ 12 – รับเศรษฐกิจมีแนวโน้มโตต่ำลง รอประเมินใหม่ ระบุ กนง. ให้น้ำหนักประเด็นทัวร์ศูนย์เหรียญ กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้