“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” เรื่องจริงของประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป (4) :ท่าเรือไฮฟอง เวียดนาม

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” เรื่องจริงของประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป (4): ท่าเรือไฮฟอง เวียดนาม

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” เรื่องจริงของประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป (2)

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity นะคุณ เคราะห์ดีที่สุด อีก 45 วัน ก็คงได้พบกัน เคราะห์ไม่ดีนักอย่างช้าอีก 2 ปี ก็ได้พบกัน และถ้าเคราะห์ร้ายที่สุด ก็ได้ชื่อว่า สละชีวิตเพื่อชาติไป” คำกล่าวลาครั้งสุดท้ายของนายปรีดีในวันที่นายจำกัดไปลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” เรื่องจริงของประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป (1)

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” ละครที่จำลองประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ละครอิงประวัติศาสตร์ แต่เป็นส่วนที่ขาดหายไปของประวัติศาสตร์วีระบุรุษที่ชื่อ “จำกัด พลางกูร”