ถอดรหัส “ปฏิรูป” บนความขัดแย้ง บทเรียนจากต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ถอดบทเรียนการปฏิรูปในต่างประเทศ โดยกระบวนการที่ประสบความสำเร็จมีหลายแนวทาง “สภาแห่งชาติ-องค์กรสานเสวนา-ห้องปฏิบัติการสังคม” ขณะที่บริบทสังคมไทยอยูในภาวะ “ความขัดแย้งยืดเยื้อ” และสถานการณ์ “ไม่สุกงอม” การเจรจายังไม่เกิด

กูรูชาวนาแนะบทเรียนจำนำข้าว ต้อง “ปฏิรูปชาวนา” วิพากษ์”เนรคุณ” ผลิตข้าวไร้คุณภาพ-มหกรรมใช้สารพิษ

กูรูชาวนาแนะบทเรียนจำนำข้าว ต้อง “ปฏิรูปชาวนา” วิพากษ์”เนรคุณ” ผลิตข้าวไร้คุณภาพ-มหกรรมใช้สารพิษ

เครือข่ายหน้าปฏิรูปจับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ เร่งจ่ายหนี้และปฏิรูปชาวนา

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” จับมือ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” ระดมความคิด “กูรู” เรื่องข้าวทั้งนักวิชาการ แบงเกอร์ เอ็นจีโอ และชาวนา หาทางแก้ปัญหาชาวนาภายใต้อำนาจที่มีอยู่ อย่าเสี่ยงผิดกฎหมาย เสนอรัฐบาล “ดึงงบกลาง-คำประกันใบประทวน-รับภาระดอกเบี้ย” แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนระยะกลาง-ยาว เน้นช่วยลดต้นทุน ใช้กลไกตลาด AFET และฟื้นกลไกประกันความเสี่ยงราคา กับประกันภัยพืชผล พร้อมชูธงปฏิรูปชาวนา

เครือข่ายเดินหน้าฯ จัดเวทีกลาง “ถอดจุดร่วม” หาแนวทางปฏิรูปยั่งยืน

กระแสการ “ปฏิรูป” ในสังคมไทยกำลังจุดติดท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีหลายเวทีหลายองค์กรออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปอย่างจริงจัง เพราะต่างตระหนักว่า นี่คือจังหวะและโอกาสเหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากที่สุด

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป “หยุดความรุนแรง เริ่มเจรจา เดินหน้าปฏิรูป” เปิดพื้นที่ “จุดร่วม” บนความเห็นที่แตกต่าง

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป “หยุดความรุนแรง เริ่มเจรจา เดินหน้าปฏิรูป” เปิดพื้นที่ “จุดร่วม” บนความเห็นที่แตกต่าง