ครม. เห็นชอบ กม.แข่งขันการค้าฉบับใหม่ อนุมัติกรอบงบประมาณปี’ 60 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน – นายกฯ ตั้ง 10 ข้อสังเกตร่าง รธน.

ครม. เห็นชอบ กม.แข่งขันการค้าฉบับใหม่ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณปี 60 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน – นายกฯ ตั้ง 10 ข้อสังเกตร่าง รธน.