ThaiPublica Forum พลังการเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส (4) : “วิริยะ รามสมภพ” พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารไม่มีปัญหา แต่หน่วยงานรัฐปกปิด กลัวการตรวจสอบ กลัวความผิดของตัวเอง

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย”

ทีดีอาร์ไอ จัดระดับความโปร่งใส”จัดซื้อจัดจ้าง” รัฐวิสาหกิจ เผยมี 13 จาก 59 แห่ง อยู่ระดับแย่-แย่มาก และ 3 ราย ดีมาก

ทีดีอาร์ไอ เผยผลสำรวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ 59 รัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พบมีเพียง 3 แห่งที่ระดับความโปร่งใสดีมาก คือ “โรงงานยาสูบ-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ-การประปาส่วนภูมิภาค” แต่มีถึง 13 แห่งที่ถูกจัดอยู่ระดับแย่ถึงแย่มาก ขณะที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเกิน 70% ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ และประชาชนร้องเรียนต่อ สขร. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด

สแกนพาสปอร์ตกมธ. (1) : 26 กมธ.สภาผู้แทนฯ เมิน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปิดลับงบฯดูงานต่างประเทศ

สำนักข่าวไทยพับลิก้าใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ขอข้อมูลการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ กมธ.สภาผู้แทนราษฎร เผยมีเพียง 9 กมธ. ที่เปิดข้อมูล อีก 26 คณะเมิน ปิดลับงบดูงาน ตปท.

15 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ …ใช้ได้จริงหรือ?

เปิดสถิติประชาชน การยื่นขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากที่สุดปี 2554 จำนวน 586 เรื่อง และช่วงปี 2550-2555 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ โดยยื่นขอให้เปิดข้อมูลถึง 658 เรื่อง ขณะที่ “รังสรรค์ ธนะพรพันธ์” วิพากษ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของไทย เป็นอาวุธของชนชั้นปกครอง