จับตา “ประชาธิปัตย์” ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ “พ.ร.ก. ร้อน” ขัดมาตรา 184 เบรกรัฐบาลแก้หนี้กองทุนฟื้นฟู – ชะลอกู้เงิน 3.5 แสนล้าน

ฝ่ายค้านจ้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหลังพ.ร.ก. แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ และ กู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท ขัดมาตรา 184 กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลังพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้ 27 ม.ค. นี้

รัฐบาลออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ ฉับไว-กระชับวงล้อม คลัง-แบงก์ชาติ 15 วัน

รัฐบาลออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ ฉับไว-กระชับวงล้อม คลัง – แบงก์ชาติ 15 วัน นักวิชาการค้าน ออก “พระราชกำหนด” แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ เสนอเป็น “พระราชบัญญัติ” เพื่อความรอบคอบ