ปมด้อยน้อยธรรมชาติ

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ แล้วคนกรุงนั้นอยู่ห่างจากธรรมชาติจริงๆหรือ-ชีวิตที่เราอยู่ในเมืองนั้นปลอดพ้นจากธรรมชาติจริงๆหรือ ไม่มีหนทางอื่นใดอีกแล้วหรือ ที่ชีวิตคนเมืองหรือคนกรุง จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ ต่อให้เป็นการตีความคำว่า ‘ธรรมชาติ’ ตามนิยามที่คิดกันข้างต้นก็ตามที