เศรษฐกิจไทยจะไปไหนต่อ : นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกกาง Data ยุคเปลี่ยนผ่าน…3 สิ่งที่ต้องไม่ทำเหมือนเดิม

เศรษฐกิจไทยจะไปไหนต่อ : นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกกาง Data ยุคเปลี่ยนผ่าน…3 สิ่งที่ต้องไม่ทำเหมือนเดิม

การเบี่ยงเบนความสนใจลด “ผลิตภาพ”

โลกในยุคสมาร์ทโฟนก่อให้เกิดผลดีอเนกอนันต์และผลเสียอย่างประเมินมิได้เช่นกัน ทุกสถานที่ทำงานจะเห็นคนทำงานใช้สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงส่วนตัวกันทั่วไป โดยเอาใจใส่ในงานน้อยลง สมาร์ทโฟนเป็นตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจอย่างสำคัญปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล