ศูนย์วิจัยฯไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ BOJ ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบ กดดันเยนอ่อนค่า

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ)ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบ กดดันเยนอ่อนค่า