“ทศ จิราธิวัฒน์” มองจุดแข็งประเทศไทย และทางออกที่เรียบง่ายกับการก้าวข้ามให้เป็น “เปลี่ยน”แต่ไม่ต้อง”รื้อทั้งหมด”

“ทศ จิราธิวัฒน์” มองจุดแข็งประเทศไทย และทางออกที่เรียบง่ายกับการก้าวข้ามให้เป็น “เปลี่ยน”แต่ไม่ต้อง”รื้อทั้งหมด”