ศาลแพ่งพิพากษา ครั้งที่ 7 สั่ง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ “102 สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

ศาลแพ่งพิพากษา ครั้งที่ 7 สั่ง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ “102 สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับรพ.กรุงเทพ รักษาฟรี จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ รักษาฟรี รพ.กรุงเทพ โดยทำสัญญาวางค้ำประกันกับศาล หากมีคำสั่งให้ยกเลิกสัญญาได้ จะต้องจ่ายค่ารักษาตามปกติ

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ 102 คน ไม่รอสคบ. ฟ้องแพ่ง “รพ. กรุงเทพ” ฐานผิดสัญญา

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ รวม 102 คนยื่นฟ้องรพ.กรุงเทพกรณีผิดสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลตลอดชีพ ทั้งนี้สมาชิกได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและขอไต่สวนฉุกเฉินในวันดังกล่าวทันที แต่ศาลยกฟ้องเพราะยังไม่มีความเสียหายปรากฏเข้าข่ายเป็นเรื่องฉุกเฉิน ทำให้คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตกไปด้วย