บอร์ดสสส.เลือก “สุปรีดา อดุลยานนท์” เป็นผู้จัดการคนใหม่ – ตั้งคณะกรรมการสรรหา 7 ผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนที่ถูก ม.44 ปลด

เลือก “สุปรีดา อดุลยานนท์” เป็นผู้จัดการ สสส. คนใหม่ – ตั้งคณะกรรมการสรรหา 7 ผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนที่ถูก ม.44 ปลด

เครือข่ายสุขภาพชี้ ใช้ ม.44 ปลด “บอร์ด สสส. 7 คน” มีเงื่อนงำ – นัดประชุมใหญ่ 11 ม.ค. กำหนดแนวทางเคลื่อนไหวค้าน

เครือข่ายสุขภาพชี้ ใช้ ม.44 ปลด “บอร์ด สสส. 7 คน” มีเงื่อนงำ – นัดประชุมใหญ่ 11 ม.ค. กำหนดแนวทางเคลื่อนไหวค้าน