TMB Make THE Difference “โครงการท่วม-อยู่-ได้” พลังการเปลี่ยนให้ชุมชนรับมือน้ำอย่างยั่งยืน

อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชาวชุมชนภาคใต้ ใน “โครงการท่วม-อยู่-ได้ รับมือน้ำท่วมอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด TMB Make THE Difference หรือเปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

The Warm Glow Effect : ช่วยเขา…เพราะเราอุ่นใจ?

จากการจัดอันดับ World Giving Index โดย Gallup World Poll ที่สำรวจพฤติกรรมการให้หรือการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคม พวกเขาติดอันดับหนึ่งหรือสองพอฟัดพอเหวี่ยงกับชาวพม่าเพื่อนบ้านของเราเองมาตลอด (ส่วนไทยเราอยู่อันดับที่ 19) ที่น่าสนใจคือ กลุ่มประเทศที่ใจบุญที่สุดนั้นมีทั้งประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและประเทศที่ยากจนที่สุดปนกันอยู่ การให้ที่เต็มใจเหล่านี้แตกต่างจากการทำเพื่อสังคมในรูปแบบอื่น เช่น การชำระภาษี เนื่องจากคุณไม่ได้ถูกบังคับ มันเป็นการตัดสินใจของคุณล้วนๆ