ThaiPublica > Native Ad > วิกฤติโควิด-19 กับ “การให้”…อานุภาพแห่งชีวิตที่มีความสุขและไม่มีวันสิ้นสุด

วิกฤติโควิด-19 กับ “การให้”…อานุภาพแห่งชีวิตที่มีความสุขและไม่มีวันสิ้นสุด

14 ธันวาคม 2020


สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของโลกยังอยู่ในวิกฤติ ที่อัตราการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นในระดับหลักแสนต่อวัน

สำหรับประเทศไทย แม้จะสามารถควบคุมการติดเชื้อได้ แต่ยังต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการระบาดรอบสอง จำเป็นต้องรักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ทำให้กิจการต่างๆ ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

โควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้ทั้งซัพพลายเชนอยู่ในภาวะชะงักงัน ส่วนใหญ่ปิดกิจการ ลดเงินเดือน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีคนตกงานจำนวนมาก โดยเฉพาะระดับฐานรากที่ขาดรายได้ ไม่มีงานทำ และมีภาระหนี้สูง

ท่ามกลางภาวะยากลำบากในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนต่างๆ ต่างหยิบยื่น “การให้” ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตู้ปันสุข โครงการปันอิ่ม การส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ หน้ากากอนามัย อาหาร และกำลังใจ เพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

สำหรับซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่ง มีพนักงานกว่า 180,000 คน กับการบริหารร้านเซเว่นฯ กว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะ “คน” คือกำลังสำคัญขององค์กร

ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ซีพี ออลล์ ได้มี โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบ 77 ล้านบาท ให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัด เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment หรือ PPE) พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ทำความสะอาด โดยเงิน 77 ล้านบาทมาจาก “โครงการลดวันละถุง…คุณทำได้” เป็นโครงการรณรงค์ให้ลูกค้าลดการใช้ถุงพลาสติก เมื่อมาซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งซีพี ออลล์ สนับสนุนโครงการนี้ด้วยการสมทบเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง และนำมาต่อยอดในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

นอกจากนี้ โควิด-19 ทำให้ประชาชนรากหญ้าได้รับผลกระทบจำนวนมาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระดำริให้วัดจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือ “โรงทาน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ทางซีพี ออลล์ ได้ร่วมสมทบทุนแก่โรงทานตามวัดต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงทานพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร เช่น วัดอรุณ วัดนาคปรก วัดระฆัง วัดธาตุทอง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์-สามเณร และประชาชนในการดำรงชีวิต

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค new normal ส่งให้ซีพีออลล์ต้องปรับตัวมุ่งให้บริการออนไลน์มากขึ้น ในธุรกิจใหม่ เช่น All Online, 7 Delivery จึงรับพนักงานเพิ่มกว่า 20,000 คน และพนักงานรายวันกว่า 30,000 คน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในภาวะวิกฤติเช่นนี้ และเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

มากกว่านั้น สิ่งที่พนักงานซีพี ออลล์ทำมาอย่างต่อเนื่อง การให้ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ด้วยการกระทำที่ดีๆ ให้ด้วยรอยยิ้ม ให้ด้วยความห่วงใย ให้ด้วยคำพูดที่เป็นกำลังใจ ล้วนเป็นสิ่งดีงามที่ทำให้หัวใจผู้รับและผู้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งในยามทุกข์ในยามเศร้าล้วนต้องการกำลังใจทั้งสิ้น

วิกฤติโควิด-19 จึงเป็นอีกบทเรียนที่ผู้คนในสังคมล้วนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับกันถ้วนหน้า ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน บทบาทที่แตกต่างกัน สถานะที่แตกต่างกัน แต่ “การให้” ทำให้ทุกคนล้วนเท่าเทียม เพราะให้ด้วย “ใจ” ที่เสมอกัน

ตลอดช่วงวิกฤติที่ผ่านมาซีพี ออลล์ สะท้อนให้เห็นอานุภาพแห่งการให้ เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน