IMF ปรับลด GDP โลกปี 2018 – 2019 ระบุความเสี่ยงสงครามการค้าเพิ่มขึ้น

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “IMF ปรับลด GDP โลกปี 2018 2019 ระบุความเสี่ยงสงครามการค้าเพิ่มขึ้น”โดยรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในเดือนตุลาคม 2018 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2018 และ 2019 ลดลงเป็น 3.7% ทั้งสองปีจากประมาณการในเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 3.9% จากการที่หลายกลุ่มประเทศมีการขยายตัวน้อยกว่าที่คาด ประกอบกับความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้า

“สุรินทร์ พิศสุวรรณ” วิพากษ์โลกาภิวัตน์ เหมือนดาบสองคม ยิ่งเชื่อมโยง ยิ่งเปราะบาง ชู “อาเซียน” จับมือถ่วงดุลอำนาจโลก

“สุรินทร์ พิศสุวรรณ” วิพากษ์โลกาภิวัตน์ เหมือนดาบสองคม ยิ่งเชื่อมโยง ยิ่งเปราะบาง ชู “อาเซียน” จับมือถ่วงดุลอำนาจโลก

7 ประเด็นเศรษฐกิจโลกรับปี 2017

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ ผมขอเสนอ 7 ประเด็นเศรษฐกิจโลกสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านเก็บไปขบคิดและคอยจับตามองเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและเตรียมตัวใช้ชีวิตอยู่บนโลกอันซับซ้อนและมากไปด้วยความไม่แน่นอน ที่ถึงแม้ประเทศไทยเองจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็หลีกหนีไม่ได้

วิจัยกรุงศรีชี้โครงสร้างส่งออกไทย กลุ่มไหน “แกร่ง -พลาด – ยังดิ้นรน” ในยุคการค้าโลกชะลอตัว

วิจัยกรุงศรีได้ออกรายงาน Structural factors and Thai export: Favorable and undesirable effects ชี้ปัจจัยทำให้มูลค่าการส่งออกซบเซาอย่างต่อเนื่อง 1. เศรษฐกิจทั่วโลกที่ฟื้นตัวช้า 2. ปัญหาเชิงโครงสร้างทางการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3. ปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะตัวของไทยเอง ซึ่งได้แก่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

อังค์ถัดชี้ “การค้า-ลงทุนโลก” เปลี่ยน FDI 60% ย้ายสู่ “ภาคบริการ”– ไทยดันนโยบาย “ชาติการค้า” เชื่อมการเปลี่ยนผ่าน

เมื่อโลก “การค้า-ลงทุน” ย้ายสู่ “ภาคบริการ”– รัฐดันนโยบาย “ชาติการค้า” เชื่อมการเปลี่ยนผ่าน “UNCTAD” ระบุ FDI เปลี่ยนเทรนด์ 60% สู่ “ภาคบริการ”

EIC วิเคราะห์ส่งออกไทยเม.ย.ติดลบ 8% เหตุกระแสการค้าโลกเปราะบาง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(EIC)ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์การส่งออกไทยเดือนเมษายน 2559 กลับมาติดลบสะท้อนเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอ

การส่งออกที่หายไป

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศในระดับโลกและปัจจัยภายในประเทศที่ทำให้การส่งออกหายไปมีนัยทางนโยบายอย่างน้อยสองประการสำคัญ ประการแรกเราคงหวังให้การส่งออกกลับมาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงสั้นได้ยาก รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญต่อการเพิ่มอุปสงค์ในประเทศเป็นสำคัญ และประการที่สอง การวางแผนให้การส่งออกไทยฟื้นตัวจะต้องเน้นที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย โดยเฉพาะเร่งให้เกิดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต