“รศ.ปณิธาน วัฒนายากร” วิเคราะห์สถานการณ์ภาคใต้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม…หลังคาร์บอมบ์ครั้งใหญ่ 3 จุด

“รศ.ปณิธาน วัฒนายากร” วิเคราะห์สถานการณ์ภาคใต้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม…หลังคาร์บอมบ์ครั้งใหญ่ 3 จุด