พันเอกวินธัย สุวารี

ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พันเอกวินธัย สุวารี เป็นที่รู้จักจากการรับบทสมเด็จพระเอกาทศรถ จากภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโฆษกฝ่ายทหาร

ประวัติ

พันเอก วินธัย สุวารี ชื่อเล่น: ต๊อด เกิดวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2512เป็นบุตรคนกลางจากทั้งหมดสามคนของพลตำรวจโท วันชัย สุวารี อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กับเตือนใจ สุวารี มีพี่สาวชื่อวาศินี และน้องชายชื่อนาวาโท วุฒิกร สุวารี 

 

เข้าสู่วงการแสดง ด้วยการคัดเลือกจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เพื่อที่จะคัดเลือกตัวนักแสดงเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ต้องการนักแสดงที่เป็นนายทหารจริง ๆ เช่นเดียวกับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นจึงได้เรียนการแสดงเป็นระยะเวลา 9 เดือน

 

ในปี พ.ศ. 2557 กองทัพบกมีการประกาศกฏอัยการศึก พันเอก วินธัย เป็นผู้อ่านประกาศและคำสั่ง กอ.รส. เผยแพร่ทางโทรทัศน์ และเมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐประหารในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พันเอก วินธัย ก็เป็นผู้อ่านประกาศและคำสั่งของ คสช. ด้วย

 

พันเอก วินธัย สุวารี มีชื่อที่เรียกกันจนติดปากว่า "ผู้พันต๊อด" และยังเป็นนักร้องนำของวงดนตรีของกองทัพอีกด้วย

 

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอักษรเจริญ 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่วชิราวุธวิทยาลัย
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30
  • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 41
  • ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ตำแหน่งและการทำงาน

พ.ศ. 2537-2538  : รองผู้บังคับตอน เรดาร์ ศปภอ.ทบ.2

พ.ศ. 2538-2539  : ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2539-2540  : รองผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2540-2542  : ช่วยราชการตำแหน่ง นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก

พ.ศ. 2542-2544  : ช่วยราชการตำแหน่ง นายทหารคนสนิทผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พ.ศ. 2544-2545  : หัวหน้าศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2545-2546  : ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

พ.ศ. 2546-2547  : นายทหารยุทธการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9

พ.ศ. 2547-2548  : ประจำกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 1

พ.ศ. 2548-2554 : ผู้ช่วยอำนวยการกองข่าว กองทัพน้อยที่ 1

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : รองโฆษกกองทัพบก

พ.ศ. 2557 : โฆษกกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อมูลจาก th.wikipedia.org

ภาพจาก http://www.nowhotnews.com/?p=992

Homepage: