ข่าวเจาะ EP02 โควิด 19 กับ 19 นักเศรษฐศาสตร์

ข่าวเจาะ Podcast จะพาไปพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ ตัวแทนกลุ่ม 19 นักเศรษฐศาตร์ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ และ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล เรื่องทางออกของประเทศไทย ในหลายมุมมองทางเศรษฐกิจ

Warong

27 เมษายน 2020

ลอยกระทง ลอยแล้วไปไหน?

14 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันลอยกระทง ในความเชื่อของคนไทยคือวันขอขมาพระแม่คงคา เป็นวันลอยเคราะห์ ลอยความทุกข์กาย ทุกข์ใจไปกับแม่น้ำ จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านาน กระทงที่ใช้ลอยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ปัจจุบันด้วยการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของโลก ต่างก็หันมาใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อคนจำนวนมากร่วมกันทำพิธีลอยกระทง ทั้งในแม่น้ำ สระ บึง ล้วนแต่เป็นขยะที่จะต้องกำจัด แม้จะย่อยสลายได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาตามประเภทของวัสดุ

Warong

13 พฤศจิกายน 2016

เสวนา “สื่อกับการสร้างความโปร่งใสประเทศไทย” เปิดตัวสำนักข่าวไทยพับลิก้า ThaiPublica.org

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org เน้นเสนอข่าวเจาะสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ ความโปร่งใสภาคเอกชน ในโอกาสเปิดตัวจึงจัดให้มีเสวนา “บทบาทสื่อกับการสร้างความโปร่งใสประเทศไทย” โดยมองว่า “ความโปร่งใส” จะช่วยให้คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยเดินได้อย่างยั่งยืน

Warong

3 กันยายน 2011