ปณิธาน วัฒนายากร

อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปัจจุบันได้กลับเข้าไปเป็นอาจารย์ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน เกิดที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรนายมงคล และนางประณีต วัฒนายากร อยู่ในตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหลานปู่ของ ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร) นักธุรกิจเหมืองแร่ ในจังหวัดปัตตานี และหลานย่า สร้อยทอง คณานุรักษ์ เป็นบุตรีคนที่ 2 ของขุนพิทักษ์รายา มีต้นตระกูลคือหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี และมีศักดิ์เป็นหลานของนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี

 

บรรพบุรุษฝ่ายมารดาของเขา คือ ปุ่ย แซ่ตัน ชาวจีนจากฮกเกี้ยน ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงสำเร็จกิจการ จางวางเมืองปัตตานี มุ้ย แซ่ตัน มีทายาทคือ จูไล่ ตันธนาวัฒน์ ต่อมาได้เป็น พระจีนคณารักษ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นต้นสกุลคณานุรักษ์

 

ปณิธาน วัฒนายากร เกิดที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ทำให้สูญเสียบิดาไปตั้งแต่เด็ก และต้องย้ายถิ่นฐานมาเติบโตที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาตั้งแต่ประถมปีที่ 5 ปัจจุบันแต่งงานแล้ว กับ นางสาวพิมพ์กาญจน์ ชนะรัตน์

 

การศึกษา

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เวลาเพียง 3 ปี
  • ปริญญาโท 2 สาขา จากมหาวิทยาลัยแอเคริน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ปริญญาเอก วิชาเอกการเมืองเปรียบเทียบ วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านนโยบายการป้องกันประเทศเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

การทำงาน: การเมือง

ดร.ปณิธาน เป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านการเมืองเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่รัฐบาลหลายสมัย ตั้งแต่สมัย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

ข้อมูลจาก: th.wikipedia.org

รูปภาพจาก: http://w3.chula.ac.th/

Homepage:

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-Panitan-Wattanayagorn/139060592776940