กิตติรัตน์ ณ ระนอง

นักการเมือง อดีตรองนายกรัฐมนตรี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

ประวัติ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ชื่อเล่น โต้ง เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของเก่งและวิลัดดา ณ ระนอง

 

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
  • มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ะดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2523
  • และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การทำงาน: ธุรกิจ

กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นนักธุรกิจชาวไทย และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังพ้นตำแหน่งได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551

 

การทำงาน: การเมือง

ในปี พ.ศ. 2554 กิตติรัตน์ ณ ระนองได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปลายปีเดียวกันสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาลได้ร่วมกันตั้งฉายาให้นักการเมืองประจำปี ซึ่งกิตติรัตน์ได้รับฉายาว่า "ปุเลง…นอง" จากกรณีที่กิตติรัตน์ร้องไห้เมื่อคราวน้ำเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

 

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 กิตติรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กิตติรัตน์ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าข้อมูลตัวเลขเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่แถลงต่อสื่อมวลชนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเรียกว่าเป็น "โกหกสีขาว" ต่อมาได้รับการกล่าวถึงในความเหมาะสม และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยจนนำไปสู่ประเด็นหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา

 

กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 กิตติรัตน์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขาดความชอบธรรม

 

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/

Homepage: