Sustainability4All

2 ข่าวในประเด็นนี้


โรดแมปการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยหลังวิกฤติโควิด (1): ความเข้าใจผิดในการใช้พลาสติกป้องกันเชื้อโควิด

New Normal หลังวิกฤติโควิด ควรเป็นวิถีที่ต้องเน้นความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกันหลีกเลี่ยงการสร้าง “ขยะ” ที่เกิดจากความเข้าใจผิดในการใช้พลาสติกป้องกันการติดเชื้อโควิด