สังคมไทยไร้แร่ใยหิน…เรื่องนี้ยื้ออีกยาว

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน…เรื่องนี้ยื้ออีกยาว

จากความพยายามของหน่วยงานรัฐ นักวิชาการและผู้ประกอบการ ที่ผลักดันให้มีการยกเลิกแร่ใยหินในปี 2549 จนนำมาสู่ข้อสรุปตามยุทธศาสตร์มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหินจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 ที่ให้เลิกใช้แร่ใยหินให้ได้ภายในปี 2555 แต่จนถึงปัจจุบันขั้นตอนการพิจารณาแผนยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินในประเทศไทยยังไม่ผ่านเข้าสู่คณะรัฐมนตรี(ครม.) หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอเมื่อกรกฎาคม 2556 ในระหว่างที่มีการผลักดันเรื่องการยุติการนำเข้าและใช้แร่ใยหิน ยังมีความเห็นและข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มเห็นควรให้ยุติการนำเข้ากับกลุ่มที่ต้องการให้นำเข้า จึงเป็นประเด็นที่โต้แย้งกันอยู่จนถึงขณะนี้ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจึงนำเสนอซีรีย์ชุด “แร่ใยหิน” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินทั้งข้อมูลในส่วนของกลุ่มที่ต้องการยุติการนำเข้าและกลุ่มที่ต้องการการนำเข้า รวมทั้งขบวนการ ขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมา

21 ข่าวในประเด็นนี้


ก.สาธารณสุขย้ำจุดยืนในเวทีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ยันสังคมไทยต้องไร้แร่ใยหิน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหนุนขึ้นบัญชีดำแร่ใยหินไครโซไทล์ในเวทีโลก ย้ำอนุกรรมการกำหนดท่าทีประเทศไทยในเวทีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมต้องใช้ข้อมูลที่รอบด้านและมีความรู้เรื่องอันตรายจากแร่ใยหินอย่างถูกต้อง พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานดูแลผู้บริโภค เร่งกระจายข้อมูลถึงผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ดูแลผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่19): เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานฯ ชี้แรงงานถูกเอาเปรียบด้านสุขภาพ

เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระบุแรงงานไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงานโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพมาตลอด โดยเฉพาะโรคเหตุแร่ใยหิน แม้ว่ามีกฎหมายกำหนดชัดเจน แต่ผู้ประกอบการก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่หากคนงานสุขภาพไม่ดี ทำงานไม่ได้ก็จะถูกเลิกจ้าง และได้ค่าชดเชยไม่คุ้มค่า

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่18) : งานวิจัย“ไครโซไทล์” จัดตั้ง-ไม่จัดตั้งและอันตราย-ไม่อันตราย

ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้น ตั้งแต่ช่วงปี 2522–2552 ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยด้วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆ และจากการศึกษาคนงานที่มีโอกาสสัมผัสแร่ใยหินไครโซไทล์ทั้งในเหมืองและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน ท่อใยหิน ฯลฯ พบว่า กลุ่มคนงานนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าประชากรทั่วไป โดยมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไป 1.2-3 เท่า และมีโอกาสเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง 3-10 เท่า

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 17) : คคส. เดินหน้าขับเคลื่อน“แบนแร่ใยหิน”ต่อ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ขับเคลื่อน “แบนแร่ใยหิน” หลังการทำงานยืดเยื้อมานานตั้งแต่ ครม. มีมติปี 2554

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่15): 4 ทางเลือกสู่การยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

รัฐบาล”ประยุทธ์” ตั้งคณะทำงานศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมทั้งหมดของแร่ใยหิน เพื่อหาคำตอบถึงเวลาสังคมไทยไร้แร่ใยหินหรือยัง

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 13) : สภาพแวดล้อมในโรงงานผลิตผ้าเบรกที่ใช้แร่ใยหินกับความเสี่ยงทางสุขภาพ

ไทยพับลิก้าสำรวจโรงงานผลิตผ้าเบรกที่ใช้แร่ใยหินพบฝุ่นฟุ้งกระจายพอประมาณ มีความเสี่ยงที่เข้าสู่ปอดพนักงานได้ แต่กว่า 30 ปีที่ผ่านมาโรงงานยืนยันว่ายังไม่พบพนักงานป่วยเนื่องจากแร่ใยหิน

เสวนา “ถึงเวลา…สังคมไทยไร้แร่ใยหิน?” – นักวิชาการชี้ “ไครโซไทล์” อันตราย รัฐบาลไทยต้องยกเลิกทันที หลังจากยื้อมากว่า 4 ปี

นักวิชาการยืนยันไครโซไทล์อันตราย โดยองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มร้ายแรงที่สุดแล้ว อีกทั้งปัจจุบันยังมีสารทดแทนและวัสดุทดแทนแร่ใยหินแล้วทุกประเภท โดยเฉพาะสารทดแทนกลุ่มปิโตรเลียมที่ประเทศไทยผลิตสามารถผลิตได้เอง ด้านมาตรการความปลอดภัยช่างก่อสร้าง ช่างรื้อถอน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นการให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแร่ใยหินฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยรอบ ด้านภาคประชาสังคมย้ำรัฐบาลยกเลิกแร่ใยหินทันที พร้อมเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากผลักดันนโยบายสู่รัฐบาล มาเป็นการทำงานในพื้นที ซึ่งประสบความสำเร็จสูงมากและพร้อมขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 12): เชียงรายพื้นที่ต้นแบบ นำร่องยกเลิกใช้แร่ใยหินโดยไม่รอนโยบายรัฐ

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายชี้แร่ใยหินเป็นอันตรายใกล้ตัวที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้ จึงทำโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหินอันส่งผลต่อสุขภาพ” เพื่อสื่อสารความรู้สู่บริโภค ในพื้นที่นำร่องของแต่ละอำเภอในเชียงรายรวม 18 แห่ง ปัจจุบันทุกพื้นที่มี “ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน” แล้ว พร้อมขยายผลของโครงการสู่พื้นที่ปลอดแร่ใยหินต้นแบบในอำเภอเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 11) : ทีแบนจี้หน่วยงานรัฐ เร่งยกเลิกใช้แร่ใยหิน ระบุกว่า 3 ปีแล้วยังไม่คืบหน้า

ทีแบนหรือเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (Thailand Ban Asbestos Network: T-Ban)รวมตัวกันหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2554 “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” เพื่อติดตามให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมติ ครม. มาตั้งแต่ปี 2555 แต่ปัจจุบันผ่านมากว่า 3 ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าว่ารัฐจะยกเลิกการใช้แร่ใยหินอย่างจริงจัง

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 10): มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ทำคู่มือแจกกลุ่มเสี่ยง

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและทำระบบเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน พร้อมทำเป็นหนังสือ “คู่มือ” ให้กับสถานประกอบการที่ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 9) : “การเฝ้าระวังโรค” บทบาทที่หายไปของกระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานสังคมไทยไร้แร่ใยหินของกระทรวงสาธารณสุขลดขอบข่ายการทำงานลงจากยุทธศาสตร์ตามมติครม. โดยเฉพาะระบบการเฝ้าระวังโรคก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานของกลุ่มเสี่ยง และการทำงานตามคำสั่งของคณะทำงานประสานติดตามนโยบายยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ดังกล่าว มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังไม่มีแผนงานสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

1 2