ทางเดินของน้ำจากเขื่อนภาคเหนือ-กลาง

ภาวะวิกฤตอุทกภัย 2554 กระหน่ำ ไทยพับลิก้าชวนศึกษาเส้นทางน้ำจากเขื่อนในภาคเหนือและภาคกลาง ในยุคที่การเล็งสร้าง-ไม่สร้างเขื่อนใหม่ และการตัดสินใจระบาย-ไม่ระบายน้ำในเขื่อนเก่า ดูจะเป็นประเด็นร้อนในสังคมต่อไปอีกนานหลายปี

ทางเดินของน้ำจากเขื่อนภาคเหนือและภาคกลาง