ThaiPublica > หน้าแรก > ข่าวเด่น 1 >

สภาพ “ฟลัดเวย์” กทม. ตะวันตก

17 พฤศจิกายน 2011


เปิดสภาพ “แก้มลิง” หรือ “ฟลัดเวย์” ฝั่งตะวันตกของ กทม. ณ 15 พ.ย. 2554 เสียสภาพไม่แพ้ฝั่งตะวันออก บริเวณ “ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม” ในผังเมืองฉบับปัจจุบัน กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและบริษัทขนส่งกว่าร้อยแห่ง

การใช้ที่ดินฝั่งตะวันตกตามผังเมือง กทม. ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) (ข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักผังเมือง กทม.)

การใช้ที่ดินฝั่งตะวันตกของ กทม. ตามผังเมืองปัจจุบัน (2549)
การใช้ที่ดินฝั่งตะวันตกของ กทม. ตามผังเมืองปัจจุบัน (2549)
ป้ายคำ :