รวมสถิติอุทกภัย 2544-2553

อ่านวิกฤตอุทกภัยผ่านตัวเลขน้ำท่วม 10 ปีย้อนหลัง ก่อนที่อุทกภัยปี 2554 จะทุบสถิติความเสียหายสูงสุด

รวมสถิติอุทกภัย 2544-2553