เศรษฐศาสตร์เหนือกาลเวลา

10 ข่าวในคอลัมน์นี้


รักษาไว้คู่แผ่นดิน : เมืองโบราณศรีเทพ วางแผนในการบริหารมรดกทางวัฒนธรรมในยุคนักล่าน้ำมัน

บทความนี้ “รักษาไว้คู่แผ่นดิน: เมืองโบราณศรีเทพ วางแผนในการบริหารมรดกทางวัฒนธรรมในยุคนักล่าน้ำมัน” จะจำแนกประเด็นเรื่องแนวทางการอนุรักษ์เมืองโบราณและป้องกันไม่ให้มีการขุดเจาะน้ำมันไม่ว่าในบริเวณใดๆ ที่ใกล้กับตัวเมืองโบราณ โดยจะชี้ให้เห็นปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม

ฮอโลคอสต์ นาซี และสังคมไทย (1)

บทความนี้ถือเป็นการระบุว่าทำไมเรื่องฮอโลคอสต์เป็นเรื่องที่ไม่คิดมากไม่ได้ และไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องน่าอับอายของประเทศ แต่ยังเป็นการล้อเลียนและทำให้เหตุการณ์อาชญากรรมต่อมวลมนุษย์เป็นเรื่องเล็กน้อยไป

“บุพเพสันนิวาส” ก้าวข้ามกระแสสู่เศรษฐกิจบนโครงสร้างอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม

กระแสละครบุพเพสันนิวาสขณะนี้ ได้ถูกนำมาวิจารณ์ในเชิงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน การสร้างกระแสความสนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งแนวคิดว่าคนไทยนั้นโหยหาอดีตเพื่อแสวงหามายาคติในความมั่นคง บทความนี้ผู้เขียนอยากจะเน้น “อนาคตของกระแสอดีต” ก่อนที่ฉากละครสุดท้ายจะฉาย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่างไรไม่ให้ปิดฉากไปกับละคร??

“การให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” ตอนที่ ๑ ศาสนา ศรัทธา และ ความเลื่อมใส

ความเชื่อเป็นหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการทำบุญหรือทำทาน ในตอนที่หนึ่งของบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงผลกระทบที่มาจากการให้ผ่านความเชื่อและความแตกต่างของผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างรูปแบบการให้ต่างๆ เศรษฐศาสตร์ของศาสนา (Economics of Religion) กำลังเป็นหัวข้อที่นิยมศึกษากันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจปัจจัยทางสังคม เนื่องจากศาสนานั้นมีผลกระทบต่อระบบความคิดและการตัดสินใจในสังคมต่างๆ

คุยเรื่องลักลอบขุดของโบราณจากมุมมองเศรษฐศาสตร์: (ตอนที่ 2) “Micro-Level”

การแก้ปัญหาการลักลอบขุดหัวใจสำคัญคือการเข้าใจปัญหาในระดับผู้พบและหาของ การจับบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นที่หยุดยั้งปัญหาได้เพียงชั่วข้ามวัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อหาทางเลือกที่ดีกว่าน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนมากกว่าแนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมผ่านการใช้กฎหมาย

คุยเรื่องลักลอบขุดของโบราณจากมุมมองเศรษฐศาสตร์: ตอนที่ 1 “Macro-Level”

มรดกทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (Heritage) มีคุณสมบัติเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Good) ซึ่งทำให้ห้ามการเข้าถึงไม่ได้เหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นทองคำ เมื่อไปปรากฏอยู่ในบริเวณใดก็จะมีคนเข้าถึงแหล่งโบราณคดีได้ไม่ยากเหมือนกับการไปไล่หาทองในบ่อทองที่ปรากฏตามทุ่งนาหรือพื้นที่ป่าเขาในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะจำนวนจำกัด (Limited) เนื่องจากเป็นสิ่งที่เมื่อเสื่อมสภาพไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้

มรดกโบราณคดี: ขุด เพื่ออะไร?

ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ผันตนเองมาทำงานวิจัยด้านโบราณคดีโดยยังคงใช้หลักการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติและทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับข้อมูลโบราณ การที่ได้มาสัมผัสกับวิชาโบราณคดีทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้ตั้งคำถามว่า ‘อะไรคือ “ผลผลิต” ที่ได้จากวิชาโบราณคดีในโลกปัจจุบัน?’ และ ‘จะทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่ถูกมองข้ามนี้สร้างมูลค่าทางทุนเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ?’

วิเคราะห์โบราณวัตถุ เส้นบางๆ ระหว่างวิชาการกับอุบายเพื่อค้าขายอันล้ำลึก

นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของโบราณวัตถุนั้นมีความรับผิดชอบที่จะต้องระวังไม่ให้ความเห็นของตนไปสนับสนุนการค้าโบราณวัตถุหรือตลาดโบราณวัตถุที่ผิดกฏหมาย ในกรณีของ Emma C. Bunker ความคิดเห็นและงานพิมพ์ของเธอทำให้ปฏิมากรรมสัมฤทธิ์กลายเป็นของมีค่าและของแท้ที่นักสะสมต้องการ อย่างเช่นกรณีการทวงคืนปฏิมากรรมสัมฤทธิ์นั้นมีปัญหาคือปัจจุบันนี้ยังมีอีกหลายองค์ที่ยังหาไม่เจอว่าอยู่ในมือใคร ที่ไหน แต่งานวิชาการได้ทำให้มูลค่าของโบราณวัตถุและปฏิมากรรมที่หลุดออกไปจากบุรีรัมย์เหล่านั้นเพิ่มตัวอย่างสูงลิ่วเพราะทุกคนแน่ใจแล้วว่าเป็นของแท้