ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ทอดไม่ทิ้ง” ที่สถานีบริการบางจาก ขยายสู่ 162 แห่งทั่วประเทศ เริ่ม 16 เม.ย. นี้

“ทอดไม่ทิ้ง” ที่สถานีบริการบางจาก ขยายสู่ 162 แห่งทั่วประเทศ เริ่ม 16 เม.ย. นี้

10 เมษายน 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น 162 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน นี้เป็นต้นไป โดยรับซื้อ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท (ราคาอาจมีการปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดน้ำมันพืช) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะ นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว มาจำหน่ายในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง“ นำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการบางจากที่ร่วมโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ได้ที่ https://www.bangchak.co.th/en/newsroom/bangchak-news/1151/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ราคาขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ได้ที่ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด โทร. 0 2335 8008, 08 3829 5431 หรือ Add Line: 08 3829 5431