ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > Carbon Markets Club x เพจ Environman ร่วมเป็นพันธมิตรสื่อสารต้านโลกเดือด

Carbon Markets Club x เพจ Environman ร่วมเป็นพันธมิตรสื่อสารต้านโลกเดือด

12 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club และ นายพีรพล เหมศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนแมน จำกัด ผู้สร้างสรรค์เพจ Environman สื่อออนไลน์ชั้นนำ ที่นำเสนอประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่ต้องการมีส่วนทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของ Carbon Markets Club และ Environman ในฐานะสื่อพันธมิตร เพื่อร่วมเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เช่น ความสำคัญของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการวางแผนเพื่อจัดการกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การตั้งเป้าหมาย Net Zero ในระดับองค์กรและแนวทางปฏิบัติ การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล การซื้อขายคาร์บอนเครดิต นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ผ่านกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ เช่น สัมมนารายเดือน (Webinar) บทความ การถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ และความสำคัญของสังคมคาร์บอนต่ำ ให้แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อร่วมป้องกันและ ลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งรุนแรงถึงภาวะโลกเดือดในปัจจุบัน เป็นประเด็นเร่งด่วนระดับโลกที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมป้องกันได้ เริ่มจากการ “ลด ละ เริ่ม – ลดรอยเท้าคาร์บอน ละการสร้างภาระ ต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มได้วันนี้และทุก ๆ วัน”  ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เมื่อเร็วๆ นี้