ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ CP Axtra เดินหน้านโยบายแพลตฟอร์มแห่งโอกาสส่งเสริมเอสเอ็มอี

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ CP Axtra เดินหน้านโยบายแพลตฟอร์มแห่งโอกาสส่งเสริมเอสเอ็มอี

7 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP Axtra กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลก และเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยสามารถประสบความสำเร็จบนเวทีโลกได้ ซึ่งปัจจุบันเครือซีพีมีธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่งทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์อยู่ในประเทศไทย จีน มาเลเซีย อินเดีย กัมพูชา เมียนมา และจะขยายไปอีกหลายประเทศ ภายใต้แบรนด์และรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของซีพี แอ็กซ์ตร้า มีทั้งเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายด้านความยั่งยืนควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายใหญ่ในการเข้าสู่องค์กรที่มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้เรื่องค้าปลีก การวางเป้าหมายเรื่องการจัดการขยะเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งซีพี แอ็กซ์ตร้า มีกระบวนการ 5 Rs ได้แก่ Re-educate : การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย  Reduce : การลดใช้พลาสติก  Recycle : การรีไซเคิลพลาสติก  Replace : การใช้วัสดุทดแทน  และ Reinvent :  การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม  นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อที่จะประสบความสำเร็จบนเวทีโลกที่ซับซ้อน จำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อนำบริษัทในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของเครือซีพีขยายธุรกิจและแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจในเวทีระดับโลก ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า ด้วยความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ ‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส’ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในระบบเศรษฐกิจโลกยุคหลังวิกฤตโควิด ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มให้กับบริษัทเอสเอ็มอีจากประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ของคนไทย เพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจของพวกเขาให้ได้มากที่สุด

“เราต้องการให้ธุรกิจค้าปลีกของเราทั่วโลกทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต และ SME ไทยนับหมื่น ๆ ราย ให้สามารถนำผลผลิตและสินค้าไปขายทั้งช่องทางในประเทศและต่างประเทศ  ถือเป็นการขยายช่องทางค้าปลีกในตลาดโลกให้มากขึ้นสำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการเกษตร และอาหารสด คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยสานฝันของประเทศไทยในการเป็น ‘ครัวของโลก (Kitchen of the World)’ โดยร้านค้าของเครือซีพีจะทำหน้าที่เสมือนท่อธุรกิจที่ลำเลียงนำธุรกิจขนาดเล็ก ๆ จากประเทศไทยให้เข้าสู่ตลาดใหม่ได้ พร้อมกับนำผลผลิตและสินค้าของไทยไปนำเสนอสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเขาเอง ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ (Resilience) ให้กับธุรกิจของเรา” นายศุภชัย กล่าว

ในภาพใหญ่ระดับประเทศ ประธานกรรมการ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มองว่า นอกจาก SME แล้ว การยกระดับเกษตรกรมีความสำคัญมาก “ถ้าเราจะยกระดับประเทศ จากประเทศเกษตรกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรยุคใหม่จะต้องปฏิรูประบบ รูปแบบที่เราน่าจะทำต่อเนื่อง คือ PPP (Public Private Partnership) เดิมเรามีโครงการประชารัฐ  ก็สามารถทำเป็นประชารัฐเพื่อการปฏิรูปการเกษตร เพราะยังมีเรื่องเทคโนโลยี ต้องทำควบคู่กันไป ต้องนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า บางคนอาจจะมองว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิต 3 – 5 เท่า แล้วถ้าผลผลิตออกมามาก สินค้าล้นตลาด ราคาตกจะทำอย่างไร ดังนั้นต้องทำต่อไปถึงการแปรรูป การทำแพ็คเกจจิ้ง  และทำการตลาด สร้างแบรนด์ ต่อยอดให้กับสินค้าอาหารไทย ซึ่งซีพี แอกซ์ตร้า มีช่องทางจัดจำหน่าย และโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรรองรับอยู่แล้ว”

นายศุภชัย กล่าวอย่างมั่นใจว่า ปัจจุบันอาหารไทยเป็นสินค้าที่อยู่ระดับต้น ๆ ของโลก ถ้าแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัด ทำสินค้าแบรนด์ 10 สินค้า นำไปสู่การส่งออก สร้างแบรนด์ เอาแค่นักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทยก็พอแล้ว ซื้อของฝากกลับไป นี่คือ “ซอฟต์พาวเวอร์ แบรนดิ้ง”

“ถ้าปลดล็อกเรื่องเหล่านี้ สร้างระบบนิเวศที่ถูกต้อง เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นมาเอง เหมือนประเทศจีน พอปลดล็อกก็เติบโต จากประเทศที่มีประชากรที่อดอยากค่อนประเทศ กลายเป็นประเทศที่เกือบจะเรียกว่าเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลก หากไทยทำตอนนี้ไม่ช้าไป และที่ผ่านมาก็ถือว่าทำมาพอสมควรหลายด้าน ภาคเกษตร คิดเป็นประชากร 1 ใน 3 ของประเทศ ถ้าเราสูญเสีย ทรัพยากรเหล่านี้ เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ทำเกษตรกัน โอกาสที่ไทยจะเป็นคลังอาหาร เป็นความมั่นคงทั้งระดับภูมิภาคหรือระดับโลก จะหายไปพร้อม ๆ กัน ถ้าแก้ได้ จีดีพีเกษตรตอนนี้ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะเวลาไม่นานต้องไปถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ” ประธานกรรมการ ซีพี แอ็กซ์ตร้า กล่าว

ปัจจุบัน โลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย และเป็น SMART Community Center มีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาขยะอาหาร เพื่อมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาขยะฝังกลบในประเทศไทย โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อลดการสูญเสียของอาหารและขยะอาหาร รวมถึงโครงการริเริ่มต่างๆ ที่โลตัสได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์กรการกุศล เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในประเด็นลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ (Zero Food Waste) ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ยังมีโครงการในการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการอีกหลายโครงการ

ในขณะที่เป้าหมายด้านการส่งเสริม เอสเอ็มอี ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส  แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ก็ได้ร่วมมืออกับพันธมิตร และ หน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชห่วย รวมถึงกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ประกอบด้วยร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด พร้อมวางแผนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอี ทั้งในแม็คโคร-โลตัส เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน และ มีโครงการในการส่งเสริมโชห่วย และ ให้ความรู้กับเอสเอ็มอีในการปรับตัว และส่งเสริมจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงส่งเสริมเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการบุกตลาดต่างประเทศอีกด้วย โดยมุ่งเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มโชห่วยและธุรกิจโฮเรก้าให้เติบโตอย่างมีศักยภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการร้านค้าปลีกแก่สมาชิกร้านโชห่วยที่ปัจจุบันมีกว่า 500,000 รายทั่วประเทศ โดยเฉพาะร้านมิตรแท้โชห่วยให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีนี้ตั้งเป้าขยายร้านมิตรแท้โชห่วยเพิ่มเป็น 3,000 แห่งทั่วประเทศ

ส่วน “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” ในฐานะคู่คิดธุรกิจร้านอาหาร มีสมาชิกผู้ประกอบการกว่า 690,000 ราย เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารให้สามารถต่อยอดธุรกิจ นำเทคโนโลยีและไอเดียใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยโครงการที่สำคัญในปีนี้ อาทิ งานใหญ่ประจำปี “ตลาดนัดโชห่วย” และงานโชห่วย ระดับภูมิภาค จัดโดยแม็คโครมิตรแท้โชห่วย   การยกระดับผู้ประกอบการร้านโชห่วยสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการมิตรแท้โชห่วยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักสูตร “Smart Restaurant Plus” รุ่น 5-7 เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และยกระดับธุรกิจร้านอาหาร ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม จัดโดยแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของแม็คโคร-โลตัสทั่วประเทศในระยะยาว เป็นต้น