ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SME D Bank รวมใจบรรจุและมอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา – นราธิวาส

SME D Bank รวมใจบรรจุและมอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา – นราธิวาส

29 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ลงใน “ถุงยังชีพ” เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  ทั้งนี้ ธนาคารขอเป็นกำลังใจ และพร้อมเคียงข้างคอยช่วยเหลือให้ข้ามผ่านสถานการณ์ลำบากนี้ไปได้ด้วยดี  ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา