ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK จัดงาน “EXIM Green Wishes Market” เดินหน้าสู่ ‘Green Development’

EXIM BANK จัดงาน “EXIM Green Wishes Market” เดินหน้าสู่ ‘Green Development’

20 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK จัดงาน “EXIM Green Wishes Market” เดินหน้าสู่ “Green Development” ขยายพอร์ตสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจสีเขียว – อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล – พัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต – ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK เปิดงาน “EXIM Green Wishes Market” จัดโดย EXIM BANK เพื่อส่งความสุขในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2567 ให้แก่ลูกค้าธนาคาร โดยเฉพาะ SMEs และกลุ่มเปราะบางในชุมชน ผ่านการออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมประมูลของรักของหวงของผู้บริหาร EXIM BANK และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งมอบเงินจากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษา ธุรกิจและรายได้ของชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดเสวนา “Green Wishes” แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยมีกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยนายพิภู พุ่มแก้วกล้า ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

  • Exim Bank มุ่งบทบาท “Green Development Bank” ลุยขยายพอร์ตสินเชื่อสีเขียว
  • ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

    จัดเสวนา “Green Wishes” แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG)
    กิจกรรมประมูลของรักของหวงของผู้บริหาร EXIM BANK และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งมอบเงินจากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย
    บรรยากาศกิจกรรมประมูลของรักของหวงของผู้บริหาร EXIM BANK – หน่วยงานพันธมิตร