ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SCGC คว้ารางวัล Gold Award สุดยอดแคมเปญการตลาดด้านความยั่งยืน 2 ปีซ้อน จากเวที “MAT Award 2023”

SCGC คว้ารางวัล Gold Award สุดยอดแคมเปญการตลาดด้านความยั่งยืน 2 ปีซ้อน จากเวที “MAT Award 2023”

27 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

SCGC คว้ารางวัล Gold Award สุดยอดแคมเปญการตลาดด้านความยั่งยืน 2 ปีซ้อน จากเวที “MAT Award 2023” ดันสตาร์ทอัพ “Wake Up Waste” ดิจิทัลแพลตฟอร์มและรถบีบอัดขยะรีไซเคิล ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกรีนโซลูชัน

กรุงเทพ – 22 พฤศจิกายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาคและผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน คว้ารางวัลระดับ Gold ในประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที Marketing Award of Thailand 2023 หรือ MAT AWARD 2023 งานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลจากผลงานของธุรกิจสตาร์ทอัพ “Wake Up Waste” (เวก อัป เวสต์) ดิจิทัลแพลตฟอร์มและรถบีบอัดขยะรีไซเคิล หนึ่งในกรีนโซลูชันจาก SCGC ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่การ
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) เน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมตามทิศทาง Low Waste, Low Carbon เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมี นายสัญญา จินดาประเสริฐ Enterprise Digital Director, SCGC และ Wake Up Waste Co-Founder เป็นตัวแทนรับรางวัล โดยปีที่ผ่านมา SCGC ได้รับรางวัลระดับ Gold จากผลงาน “ถุงนมกู้โลก”

นายสัญญา จินดาประเสริฐ Enterprise Digital Director เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี ส่วนที่เหลืออาจถูกนำไปฝังกลบ เป็นขยะเชื้อเพลิง หรือหลุดรอดลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ SCGC ผู้นำด้านธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และได้พัฒนา Wake Up Waste ดิจิทัลแพลตฟอร์มและรถบีบอัด ที่จะช่วยให้กระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่การรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำขยะที่รีไซเคิลได้กลับเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด”

Wake Up Waste แพลตฟอร์มการบริหารจัดการขยะ

Wake Up Waste ประกอบไปด้วย ดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารจัดการขยะ (Waste Management Platform) ที่ช่วยให้การรับซื้อและขนส่งไปยังโรงงานปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เก็บข้อมูลได้ รวมถึง รถบีบอัดขยะรีไซเคิล (Mobile Compress Service) เทคโนโลยีรถบีบอัดขยะ รีไซเคิล ที่ช่วยลดพื้นที่กองเก็บลงได้ 5-10 เท่า เพิ่มโอกาสให้คนต้นทางแยกขยะได้อย่างถูกต้อง เห็นมูลค่าขยะ รีไซเคิล เพื่อต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายสัญญา เผยเพิ่มเติมว่า “จากการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565 – ตุลาคม 2566)  Wake Up Waste สามารถนำขยะรีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการได้ถึง 600 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 383,000 กิโลกรัมคาร์บอน หรือเทียบเท่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับกว่า 31,800 ต้น  โดย Wake Up Waste ได้ส่งมอบโซลูชันให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำ และกลุ่มที่พักอาศัยที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม “แยก แลก ตัง” บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข ในกิจกรรม  “กล่องปันสุข” รวมถึงกลุ่มผู้อยู่อาศัย ผู้ขนส่ง และโรงงานรีไซเคิล กว่า 250 แห่ง”

Wake Up Waste แพลตฟอร์มการบริหารจัดการขยะ

ทั้งนี้ Marketing Award of Thailand หรือ MAT Award ถือเป็นงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานของนักการตลาดในประเทศที่โดดเด่นด้วยแนวคิดทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยในปี 2566 นี้ มีผู้เข้าร่วมส่งแคมเปญการตลาดทั้งสิ้น 81 ผลงาน จาก 42 องค์กร ทั่วประเทศ สำหรับแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน หรือ Sustainable Marketing นั้น เป็นการมอบรางวัลให้กับแคมเปญการตลาดที่สามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com และ https://www.facebook.com/WakeUpWaste