ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โออาร์ เปิดโครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp 2023

โออาร์ เปิดโครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp 2023

29 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศเปิดโครงการค่ายเยาวชน OR Seeding the Future ASEAN Camp 2023 ภายใต้แนวคิด “มาร์เก็ตติ้ง ทรานสฟอร์เมชั่น” (Marketing Transformation) ณ ห้องประชุม The Auditorium ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์โดย OR ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนที่เป็นนิสิต นักศึกษาจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จำนวน 50 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน  – 1 ธันวาคม 2566

นายดิษทัต กล่าวว่า OR  ได้จัดโครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp 2023 ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในหมู่เยาวชนในประเทศอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอย่างยั่งยืน และเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ เป็นอนาคตที่สำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ง OR ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ทั้งที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศของตน ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากผลงานสื่อวีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ตามหัวข้อที่กำหนดพร้อมแนะนำตนเอง เพื่อสนองตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของ OR ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเป็นแบรนด์ชั้นนำในภูมิภาค (Regional Top Brand)

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

สำหรับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสร่วมฝึกงานกับ OR และบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน รวมถึงทัศนศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของ OR ในประเทศไทย เพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากสถานการณ์จริง โดยเยาวชนจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทในเครือของ OR ที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาไปสู่เครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC จากกลุ่มเยาวชนสมาชิกค่ายที่มีศักยภาพ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสนับสนุนงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ในประเทศที่ OR ดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับธุรกิจของ OR แก่ผู้คนในแต่ละประเทศ ยังเป็นการสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ OR และแบรนด์อื่นในเครือ OR ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และยังเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้ง ผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรของ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง