ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ต้นแบบศูนย์การค้า ‘Low Carbon Mall’ สู่เป้าหมายองค์กร NET Zero 2050

เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ต้นแบบศูนย์การค้า ‘Low Carbon Mall’ สู่เป้าหมายองค์กร NET Zero 2050

20 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลก ‘Low Carbon Mall’ เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กร NET Zero 2050 พร้อมผนึกบริษัทใหญ่ SCG-GC-MITSUI และบริษัทรุ่นใหม่ Recycle Day ร่วมผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ

  • เจาะโมเดลใหม่ “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ศูนย์การค้าต้นแบบรักษ์โลก Semi-Outdoor and Low Carbon Mall แห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมทุกการใช้ชีวิตของสังคมยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับ Well-Being และ Sustainability
  • ชู Green Partnership ผนึก 3 พันธมิตรใหญ่ SCG, GC, MITSUI พร้อมด้วย Recycle Day เป็น Strategic Partners ในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมจับมือพันธมิตรร้านค้าผู้เช่าเตรียมผลักดัน Green Initiatives ภายในศูนย์การค้า
  • พบกับ Green Highlight ศูนย์อาหาร FoodVille สนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการจำกัด Food Waste ด้ายการทานอาหารให้หมด-ลดขยะ-แยกทิ้งพลาสติก

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า, โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เดินหน้าวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” (Central Westville) ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของบริษัทฯ พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วย มีแนวคิดหลักคือการนำ Nature มาผสมผสานกับ Urbanization เป็น The First-ever Nature Harmonized Retail นอกจากนี้ ยังจับมือพันธมิตร Green Partnership นำโดย บริษัท SCG, GC, MITSUI และ Recycle Day ร่วมกันสร้าง Strategic Partners ผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “บริบทด้าน Sustainability ของเซ็นทรัลพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยยึดมั่นในบทบาทด้านPlace Making และการเป็นระบบที่แข็งแกร่งและยั่งยืน หรือ The Ecosystem for All เชื่อมโยงทุกธุรกิจ ทั้งภายในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างโลกและอนาคตที่ดีขึ้น ดังเช่น การร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทใหญ่ในครั้งนี้อย่าง SCG, GC, MITSUI ไปจนถึงบริษัทรุ่นใหม่อย่าง Recycle Day ด้วยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้โครงการ Central Westville เดินหน้าสู่การเป็น Low Carbon Mall ตามแผนการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนา”

ผนึกพันธมิตร Green Partnership เปิดพื้นที่ต้นแบบรักษ์โลก

ไม่เพียงในแง่ของสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์เท่านั้น หากแต่ “เซ็นทรัลพัฒนา” ยังมีแผนและเตรียมเผย Green Initiatives ใหม่ ๆ ได้แก่ ริเริ่ม Green Partnership ร่วมกับร้านค้าและพันธมิตร ตั้งเป้าไว้กว่า 150 ราย ในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • SCG: ภายใต้คอนเซปต์ความเป็น Low Carbon Mall ของเซ็นทรัลพัฒนา ทาง SCG ในฐานะพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อมุ่งสู่สังคม Net Zero ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการต้นแบบ Pathway to Net Zero Building อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการทำมาตรฐานอาคารเขียวในโครงการ Central Westville รวมถึงการคำนวณการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งยังนำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานพร้อมสร้างอากาศในอาคารให้สะอาดมาใช้งานเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต
  • GC: ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบ Zero Waste Lifestyle ลดปริมาณขยะด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนจาก Bioplastics ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในศูนย์อาหาร Foodville นำร่องบริหารจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วครบวงจร ผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ต้นแบบศูนย์อาหารรักษ์โลกที่แรกของเซ็นทรัลพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ในการแยก ทิ้ง และนำพลาสติกกลับมาผลิตเป็นเก้าอี้อัพไซเคิลที่ใช้ในศูนย์การค้า ส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน “เทิร์น” พลาสติกใช้แล้วสู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่มีคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม
  • MITSUI: พันธมิตรด้านการชดเชยคาร์บอนเครดิตและใบรับรองคุณสมบัติพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน (EAC) ที่เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแบบมาตรฐาน สากลของ The International REC Standard (I-REC) ที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างศูนย์การค้าตั้งแต่วันแรกจนวันเปิดให้บริการ รวมถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กลุ่มร้านค้าที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังไฟฟ้าพลังงานสะอาดในการบริหารจัดการของร้านค้าอย่างเป็นมิตรกับโลก
  • Recycle Day: หนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดด้านการจัดการขยะ เปิดให้บริการ Recycle Station แบบ Drive & Drop ที่แรกของไทย ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา และถือเป็นสาขาที่ 6 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่อผลักดันการสร้างไลฟ์สไตล์และเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ร้านค้าแบรนด์ต่างๆยังได้ให้ความสนใจในกิจกรรมการคัดแยกขยะ-ลดการแจกพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง-การประหยัดพลังงาน พร้อมสนับสนุนการสร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่มลูกค้ารักษ์โลกอีกด้วย

“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” โมเดลนำร่องศูนย์การค้าต้นแบบรักษ์โลก Low Carbon Mall แห่งแรกของไทย การปั้นศูนย์การค้ารักษ์โลกที่มีส่วนในการช่วยลดปริมาณคาร์บอนอย่าง “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของภาคเอกชน ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


โดยโครงการยังได้ขอการรับรองอาคารยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. ENERGY & TEMPERATURE : ส่งเสริมเรื่องการวางผังอาคารโดยคำนึงถึงทิศทางของลม แสง (Passive Design) การใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) และการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) โครงการเลือกใช้วัสดุเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้ง Air Scrubber เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศ รวมถึงติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารศูนย์การค้า และที่จอดรถ ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 2.1 MWp ทำให้โครงการนี้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้สูงสุดเมื่อเทียบกับศูนย์ฯ อื่นๆ โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งปี ได้มากกว่า 50% ของโครงการปกติ ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 3,412 ตันต่อปี  เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 341,200 ต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยการจัดให้มีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็ว หรือ DC Charger สำหรับให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 10 ช่องจอด
  2. GREEN SPACE & LANDSCAPE : ปลูกต้นไม้มอบอากาศบริสุทธิ์ ด้วย พื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนได้ โดยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 75% จากพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
  3. WASTE & WATER MANAGEMENT : ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและขยะ โดยโครงการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลมากกว่า 30% ลดปริมาณขยะ ฝุ่น และมลพิษ จากการก่อสร้าง รวมถึงการรีไซเคิลเสาเข็ม ร่วมด้วยระบบจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีต่างๆ และติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในอาคารทำให้สามารถประหยัดน้ำได้มากขึ้น 25% จากโครงการปกติ

นอกจากนี้ ยังเป็นต้นแบบแรกที่ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของอาคาร ซึ่งพบว่าอาคารสามารถลดปริมาณของศักยภาพที่ทำให้เกิดโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปได้มากกว่า 50% อีกทั้งได้ดำเนินการชดเชยปริมาณการปล่อยคาร์บอนดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (ในบางส่วนของวัฏจักร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เซ็นทรัล เวสต์วิลล์  “Semi-Outdoor and Low Carbon Mall” เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 29 พฤศจิกายน นี้ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านความยั่งยืนจากกลุ่มพันธมิตร Green Partnership ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566