ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พีทีที สเตชั่น เติมเต็มกลุ่ม SME เสริมการค้า ในงาน PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 7

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มกลุ่ม SME เสริมการค้า ในงาน PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 7

26 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมเปิดงาน “PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 7” มหกรรมการหาพื้นที่ทำธุรกิจในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ณ พีทีที สเตชั่น บจ.เอส.วาย.ที.พี.กรุ๊ป จังหวัดนนทบุรี เพื่อเติมเต็มกลุ่มผู้ประกอบการ SME และแบรนด์สินค้าท้องถิ่น ในการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจของ OR ผ่านพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ให้หลากหลายและครอบคลุม เหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

นายพิมาน เปิดเผยว่า สำหรับปี 2566 นี้ งาน PTT Station Matching Day 2023 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายของปีนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสไปสู่ผู้ประกอบการตัวเล็กในแต่ละพื้นที่ในทุกภูมิภาค ผ่านทางแพลตฟอร์มธุรกิจของ OR อีกทั้งยังมีการมุ่งเป้าปรับภาพรวมสู่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ที่มากขึ้น โดยมีพื้นที่ พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 สาขา ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับผู้บริโภค รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการ SME แบรนด์ท้องถิ่น นักลงทุน และดีลเลอร์ ทั้งนี้ผลจากการที่ OR จัดงาน PTT Station Matching Day อย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีนั้น ทำให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นำไปสู่การพัฒนาแผนธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนและพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ภายในงาน “PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 7” มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ เช่น Otteri KAMU KAMU ไก่ย่างจีระพันธ์ เปาเหล่ากง ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิด ห้าดาว Hipork วรารัตน์ เป็นต้น ตลอดจนแบรนด์คู่ค้า SME ในพื้นที่ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ เมญ่าจ๊อปู กล้วยปิ้งลิงเกาะ โรงขนมลุงชัย และ หมี่โอเค โดยมีการออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME รวมถึงคู่ค้า ร้านค้าใน พีทีที สเตชั่น ที่พร้อมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกลงทุนทำธุรกิจกันอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้แก่ชุมชน นำไปสู่โอกาสในการขยายพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมจาก พีทีที สเตชั่น ที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปได้ทาง www.pttor.com Facebook Fanpage PTT Station หรือโทร. 1365 Contact Center