ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แต่งตั้ง นายฉี ชิง-ฟู่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แต่งตั้ง นายฉี ชิง-ฟู่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ประกาศแต่งตั้ง นายฉี ชิง-ฟู่ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 แทน นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ที่ครบวาระการเกษียณอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2566   

นายฉี ชิง-ฟู่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Business Administration, University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานด้านธนาคารพาณิชย์ยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ ก่อนร่วมบริหารงานที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายฉี ชิง-ฟู่ เคยดำรงตำแหน่ง Director CTBC Bank ประเทศฟิลิปปินส์ จากนั้นดำรงตำแหน่ง Head of South East Asia , Head of Global Operations Group ที่ CTBC Bank และปัจจุบันนายฉี ชิง-ฟู่ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยผลงานและประสบการณ์ที่สั่งสมมา นายฉี ชิง-ฟู่ จะนำพาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรอบคอบ และมั่นใจได้ว่าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่ไว้วางใจในวงการธนาคารไทย