ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ คว้าซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ คว้าซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน

5 กรกฎาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร Corporate Governance Asia ด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย มอบทุกประเภทรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 (13th Asian Excellence Award) จำนวน   7 รางวัล ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ในฐานะสุดยอดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม พร้อมได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสากล

ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งซีอีโอ ปตท. ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ตามวิสัยทัศน์ “Powering life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต  เช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังรุกเข้าสู่ “Life Science” ธุรกิจผลิตยาและสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงโครงการเพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ที่ผ่านมา ที่ช่วยบรรเทาวิกฤตของประเทศในโครงการลมหายใจเดียวกัน ที่ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ในการช่วยเหลือเยาวชนกว่า 60,000 คน ที่เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษา และโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ยกระดับการเกษตรควบคู่กับพัฒนาสินค้าชุมชนและช่องทางผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ภายใต้การนำองค์กรที่โดดเด่นของนายอรรถพล ทำให้ปี 2566 นี้ ปตท. คว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศในทุกประเภทรวม 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม (Best Corporate Communications) เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนศักยภาพการบริหารงานอย่างมืออาชีพในด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศ โดยรางวัลดังกล่าว นิตยสาร Corporate Governance Asia ได้พิจารณาจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ ซีอีโอ ปตท. ยังได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2023 สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน จากนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงคุณค่าเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนศักยภาพผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร ดำเนินธุรกิจและบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยต่อไป