ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Trend Micro จัดงาน Risk to Resilience เปิดมุมมองใหม่จัดการภัยไซเบอร์แบบเรียลไทม์

Trend Micro จัดงาน Risk to Resilience เปิดมุมมองใหม่จัดการภัยไซเบอร์แบบเรียลไทม์

16 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด

Trend Micro ผู้นำด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก จัดงาน Risk to Resilience ในประเทศไทย เพื่อเปิดมุมมองและแนวทางใหม่ ในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์แบบเรียลไทม์

Trend Micro ผู้นำด้านความความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก จัดงาน Trend Micro Risk to Resilience World Tour มากกว่า 61 ประเทศ และล่าสุดจัดในประเทศไทย เพื่อเปิดเผยมุมมองใหม่และแนวทางหลักสำหรับองค์กรต่างๆ ในการสร้างความยืดหยุ่นทางไซเบอร์(Cyber Resiliency) ในระยะยาวด้วยการดำเนินการเชิงรุก ด้วย Vision One XDR (Extended Detection and Response) แพลตฟอร์มที่ใช้ในการป้องกัน ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติเรียลไทม์ โดยสามารถเก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรม ประมวลผล และสามารถจัดการความเสี่ยง และเสริมด้วย Attack Surface Risk Management (ASRM) ที่จะช่วยเพิ่มขีดจำกัดของทีมดูแลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบ ระบุ ป้องกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

“รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด การนำระบบคลาวด์ไปใช้ และความเร็วของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์รูปแบบใหม่และเพิ่มมากขึ้น” คุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเดินหน้าทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ต้องมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น กรอบงานใหม่ และเครื่องมือแบบบูรณาการ เพื่อคาดการณ์และป้องกันขั้นสูงจากการโจมตี นั่นคือเหตุผลที่เราเดินหน้าภารกิจในการรักษาความปลอดภัยของโลกดิจิทัล เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ เร่งกลยุทธ์ความยืดหยุ่นทางธุรกิจผ่านการทำงานเชิงรุกและคาดการณ์ล่วงหน้า”

ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก กำลังลงทุนมหาศาลเพื่อทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ขณะเดียวกันการลงทุนนี้กำลังขยายพื้นที่การโจมตีทางไซเบอร์ขององค์กร จากการวิจัยฉบับใหม่เผยให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรระดับสูงยังคงประเมินบทบาทของความปลอดภัยในฐานะตัวขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจต่ำเกินไป 64% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงทางธุรกิจ ถึงกระนั้น มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่กล่าวว่าพวกเขามองว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจ ในขณะที่ 28% ไม่ได้บันทึกความเสี่ยงทางไซเบอร์เลย

โดยงาน Risk to resilience ที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้บริหาร ของ Trend Micro โดยคุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด จะมาชี้ให้เห็นว่าทำไมความเสี่ยงทางไซเบอร์ถึงเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจในหัวข้อ Cyber risk is a business risk: Navigating uncertainties & mindset shifts เพราะจากการนำระบบคลาวด์มาใช้มากขึ้นทำให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น Cyber risk หรือความเสี่ยงทางไซเบอร์จึงเป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดภายในองค์กร ขณะที่ผู้บริหารที่ดูแลด้านความปลอดภัย CIO หรือ CISO จะต้องเดินหน้ากลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยืดหยุ่นมากขึ้น และมีวิสัยทัศน์เดินหน้าไปสู่การเป็น Zero Trust ผ่านการทำงานเชิงรุก

Reimagining cybersecurity and accelerating your business เพื่อให้ผู้นำองค์กรได้ทบทวนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจ เพราะการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทับซ้อนกันและไม่ได้ทำงานเชื่อมต่อกัน อาจสร้างความสับสนให้กับทีมรักษาความปลอดภัยจนไม่สามารถรับมือกับการโจมตีรูปแบบใหม่ ๆ ได้ ซึ่งในเซสชันนี้จะชี้ให้เห็นว่าการมีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย CIO หรือ CISO มั่นใจในการป้องกันความปลอดภัยองค์กร และยังลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

พร้อมกันนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ Trend Micro อย่างคุณลอว์ ชี วาน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยายต่อในหัวข้อ Take charge of your risks: Framework for effective attack surface risk management เพื่อสำรวจวิธีการทำงานเชิงรุกขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีที่ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลได้อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อย่าง XDR Unleashed: How to detect and respond to advanced threats with speed and precision เพื่อให้องค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของ XDR ที่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยองค์กร ทั้งการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการตอบสนองและจัดการแบบอัตโนมัติ การบรรยายในหัวข้อ Accelerating SOC : The nexus of XDR and attack surface risk management เจาะลึกไปที่การทำงานร่วมกันของทีม Security Operation Center (SOC) ในการป้องกันทางไซเบอร์แบบเชิงรุก และการนำ XDR เข้ามา จะช่วยเสริมการทำงานของ SOC ได้อย่างไรบ้าง และการบรรยายในหัวข้อ Secure your cloud transformation journey at every phase ที่จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบคลาวด์ รู้เท่าทันจุดเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยในทุกๆ จุดเสี่ยงที่อาจเข้ามาโจมตี รวมถึงแนะนำโซลูชันที่จำเป็นต้องมีเมื่อใช้คลาวด์ดำเนินธุรกิจ

ปิดท้ายด้วย Panel Discussion: RISK TO RESILIENCE : Discover. Assess. Mitigate. พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เข้าใกล้องค์กรมากขึ้น การรับมือกับปัญหา รวมทั้งการวางกลยุทธ์ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ขององค์กร สถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน จาก พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจชั้นนำ คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์, ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และคุณอนุชิต ชื่นชมภู, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจบริการดิจิทัล สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด