ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบ 2566 > พรรคภูมิใจไทย ใช้งบเท่าไหร ขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

พรรคภูมิใจไทย ใช้งบเท่าไหร ขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

1 พฤษภาคม 2023


นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

พรรคภูมิใจไทย แจ้งรายละเอียด นโยบายหาเสียงชูขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ตั้งกองทุนผู้สูงอายุ 3 หมื่นล้านบาท ดูแล อสม.มีเงินเดือน 2,000 บาทพร้อมประกันชีวิตและอื่นๆ

พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เสนอนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมทั้ง 16 นโยบาย ในรูปแบบเป็นชุด “พูดแล้วทำ” ครอบคลุม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และการพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนกัญชาแล้วพรรคภูมิใจไทยยังมีนโยบาย การดูแล”อสม.”  เดือนละ2,000 บาท พร้อมประกันชีวิต รวมไปถึงนโยบายพักหนี้ 3 ปี หยุดต้นปลอดดอกคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยพรรคภูมิใจไทย ได้แจ้งรายละเอียดที่มาของงบประมาณ ต่อสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ตามมาตรา 57 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 แล้ว

สำหรับรายละเอียดนโยบาย และที่มาของงบประมาณสามารถตรวจได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/