ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารกรุงไทย คว้ารางวัลองค์กรที่ผู้บริโภคชื่นชมมากที่สุด 2 ปีซ้อน

ธนาคารกรุงไทย คว้ารางวัลองค์กรที่ผู้บริโภคชื่นชมมากที่สุด 2 ปีซ้อน

31 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวดลลดา ภูวเศรษฐศัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล องค์กรที่ผู้บริโภคชื่นชมมากที่สุด “2023 Thailand’s Most Admired Company” ในฐานะธนาคารที่โดดเด่นในด้านบริหารการจัดการ (Management) มากที่สุด ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคในประเทศ โดย BrandAge นิตยสารด้านธุรกิจและการตลาดชั้นนำของไทย ตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ยกระดับการดำเนินงานทุกด้าน สร้างวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ (New Way of Work) ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ” สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Talent) ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกมิติ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”