ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทย ปลื้มลูกค้า SME คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2566

กรุงไทย ปลื้มลูกค้า SME คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2566

24 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวลาริณี ปิยะณัตติพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนวัช ภูก้าวล้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวนพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ลูกค้าสำนักงานธุรกิจกระบี่ ในโอกาสรับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2566 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย จัดงานมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย