ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. พร้อมรับนโยบาย ธปท. เดินหน้ามาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

ธอส. พร้อมรับนโยบาย ธปท. เดินหน้ามาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

14 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทวนทอง ตรีนุภาพ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบนการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมดำเนินงานตามแนวนโยบายชุดมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน
สอดคล้องตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเฉพาะลูกค้าของ ธอส. ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงิน ด้วยการเร่งพัฒนาระบบและเทคโนโลยีของธนาคารอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมการทุจริตทางการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การส่งลิงก์ผ่าน SMS หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอม และแอปพลิเคชันดูดเงิน เป็นต้น เพื่อป้องกันความสูญเสียทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน พร้อมกับให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าของธนาคารอย่างทั่วถึง ตรงจุด และเข้าใจง่าย เพื่อให้มีความเท่าทันกลโกงต่าง ๆ ของมิจฉาชีพ รวมถึงการประกาศเตือนว่า ธอส. ไม่มีนโยบายส่ง SMS แบบมีลิงก์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อเชิญชวนให้ทำธุรกรรม ทางการเงิน หรือมอบโปรโมชั่นพิเศษ และส่วนลดของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทาง SMS โดยเด็ดขาด และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนต่อไป  

ทั้งนี้ ลูกค้า ธอส. ที่มีธุรกรรมที่ผิดปกติ มีการโอนเงินออกจากบัญชีโดยที่ตนเองไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม หรือสงสัยว่าตนเอง มีความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สามารถโทรติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ G H Bank Call Center โทร. 02-645-9000 กด 33 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และลูกค้าสามารถติดตามช่องทางการสื่อสารหรือติดต่อสอบถาม และร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์, LINE Official Account @GHBank และ @ghbbuddy รวมถึงเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th